Tytuł: Auschwitz – Fall of the Modern Age
Autor: Tomasz Lewandowski
Projekt: Tomasz Lewandowski
Edytor: Tomasz Lewandowski
Wydawca: Mitteldeutscher Verlag
Druk: Mitteldeutscher Verlag
Data i miejsce: Luty 2019, Halle (Saale), Niemcy
Format i oprawa: 26x21 / twarda
Edycja: 800
Ilość stron, ilość obrazów: 112, 68
Rodzaj druku, rodzaj papieru: offset
Gatunek: Książka fotograficzna
Opis:
Projekt "Auschwitz - Ultima Ratio of the Modern Age" jest fotograficznym studium powiązań między modernizmem a zbrodnią Holokaustu. Analiza wizualna oparta jest na architekturze i infrastrukturze największego obozu koncentracyjnego w III Rzeszy:  Auschwitz-Birkenau. Fotografie Lewandowskiego przedstawiają typy budynków, a także urządzenia, których funkcją była masowa zagłada ludzi. W tym celu planiści i egzekutorzy zbrodni Holokaustu wykorzystywali środki racjonalizatorskie, oparte na podstawowych ideach modernizmu. Pierwotnie te założenia miały służyć tworzeniu wartości dodanej, co było rozumiane także jako poprawa warunków życia człowieka. Holocaust ujawnił tym samym ambiwalencję metod modernizmu.
Z tekstami Riccardo Bavaja i Matthiasa Noella.
Eng:
The project »Auschwitz - Ultima Ratio of the Modern Age« is a photographic investigation of the connections between modernity and the Holocaust. The visual analysis is based on the architec-ture and infrastructure of the largest extermination camp in the Third Reich: Auschwitz-Birkenau. Lewandowski's photographs show building types as well as devices whose function was the mass killing of people. To do justice to this purpose, the planners and executives of these National So-cialist crimes made use of ration-alist means based on the basic principles of modernism. These principles were originally intended to serve the creation of surplus value, which was also understood as an improvement of the human condition. The Holocaust has re-vealed the ambivalence of the methods of modernity.
With contributions by Riccardo Bavaj and Matthias Noell.
strona: 
https://www.mitteldeutscherverlag.de/bildband/alle-titel-bildband/lewandowski,-tomasz-auschwitz-fall-of-the-modern-age-detail

You may also like

Back to Top