Artist: Milena Soporowska 
Title:  "I don't have a hometown" 
Design: Milena Soporowska 
Publisher: Zin wydany w ramach warsztatów z Honzą Zamojskim na TIFF Festival 
Print: Milena Soporowska 
Publication date and place:  Wrocław, 2015 
Format i oprawa: miękka, format zeszytowy 
Edition: 1 
Genre: Artbook 
Book description (eng): 
“I don’t have a hometown” is a story about a certain type of spiritual tourism. Reversed tourism, when a human becomes the Other in his own reality. When the Real and seemingly close is a synonym of rejection. One of the best cultural texts describing this process is “Uncanny” (das Unheimliche) by Sigmund Freud. Term introduced by German psychiatrist Ernst Jentsch refers to intelectual disorientation as an effect of an encounter with what’s known, tamed, yet bears features of the unknown. On the basis of this tension, a kind of gap is being formed. Described more broadly by Austrian doctor in terms of psychoanalysis, uncanny has become an aesthetic category. Its direct example could be a romantic figure of a “haunted house”. My artbook is an illustration of Freud’s essay, created with the use of an old cartographic textbook. It consists of archival photographs of spiritistic seances and my project “Helena”, This project refers to the last person to be imprisoned under the Witchcraft Act 1735 in 1940s, Scottish spiritistic medium Helen Duncan. “I don’t have a hometown” is a story about mental nomadism, a praise of cognitive dissonance. After the first bitter taste of exclusion comes the liberating sweetness of universal exoticism.
Opis
“I don’t have a hometown” to opowieść o pewnym szczególnym rodzaju duchowej turystyki. Turystyki odwróconej, kiedy to człowiek staje się Obcym we własnej rzeczywistości. Kiedy to, co Realne i pozornie bliskie jest synonimem wykorzenienia. Jednym z najlepszych tekstów kultury opisujących ten proces jest esej “Niesamowite” (das Unheimliche) Sigmunda Freuda. Wprowadzone przez niemieckiego psychiatrę Ernsta Jentscha pojęcie oznacza rodzaj intelektualnej dezorientacji, będącej efektem spotkania z tym, co znane, oswojone a jednocześnie noszące cechy tego, co obce. Na bazie tego napięcia powstaje rodzaj wyrwy. Termin szerzej opisany później przez austriackiego lekarza w kontekście psychoanalizy, staje się kategorią estetyczną. Jego bezpośrednim przykładem może być romantyczna figura “nawiedzonego domu”. Mój artbook to powstała przy wykorzystaniu starego podręcznika kartograficznego ilustracja dzieła Freuda. Składają się na nią archiwalne zdjęcia z seansów spirytystycznych oraz prace z mojego projektu “Helena”. Projekt odnosi się do ostatniej skazanej osoby na podstawie brytyjskiego prawa Witchcraft Act 1735 w latach 40. XX wieku, szkockiej medium spirytystycznej Helen Duncan. “I don’t have a hometown” to opowieść o mentalnym nomadyzmie, pochwała dysonansu poznawczego. Po pierwszym cierpkim smaku wykluczenia, przychodzi wyzwalająca słodycz akceptacji powszechnej egzotyki. 
Web

You may also like

Back to Top