Autor: Martyna Rudnicka
Tytuł: Pranie
Projekt: Paper Beats Rock
Edycja: Paper Beats Rock 
Wydawca: Paper Beats Rock
Data i miejsce: 2013
Format i oprawa: A4, miękka
Edycja: 100
Rozmiar: 20 stron / A4
Ilość stron, ilość obrazów: 20 stron, 20 obrazów
Rodzaj druku, rodzaj papieru: G-Print 170 g/m²
Gatunek: Zin
Opis:
Czy, a jeżeli tak to gdzie, istnieje granica wykluczająca
zwykłe zdarzenia poza nawias sztuki? Czasem
najbanalniejsze historie są najciekawsze
ENG
Whether there is – and if so, where – a border that
pushes everyday events beyond the limits of art.
Sometimes the most trivial stories are the most
interesting ones.
Strona:
https://www.martynarudnicka.com/

You may also like

Back to Top