Alternative Facts Zine

Hook folder, A4 Zine – 60 p., A6 Zine – 24 p., silver gelatin print
Edition: 50 copies
Publisher: Paper Beats Rock
Design: Katarzyna Ewa Legendź, Katarzyna Zolich
Partners: Fresh From Poland, Fotobzik
The publication accompanying the UFO Visual Lab exhibition, Gray House Gallery, Cracow, May 19st – June 2nd 2017 
Included artists:
Jameson Kergeou
Kamil Śleszyński
Natalia Poniatowska
Boris Eldagsen
Piotr Wilhelmi
Katarzyna Czerniak
Katarzyna Ramocka
Adam Pijoan
Małgorzata Sajur
Aleksandra Pawłowska
Konrad Trzeszczkowski
Przemysław Matląg
Anna Juszczak
Domink Wojciechowski
Karolina Wojtas
Pablo Charnas
Jagoda Paulina Lewicka
Bartosz Kozak
Paweł Maruszak
Olga Samosionek
Bartłomiej Krężołek
Dorota Kaczmarek
Joanna Pawłowska
Małgorzata Charbąszcz - Tarkowska
Witek Winek
Ula Kahul
Aleksandra Iwanczak
Edyta Jabłońska
Gabriela Kaszycka
Anna Kieblesz
Karol Liver
Anna Osetek
Iza Zdziebko
Kaja Rata
Kamil #2
Marcin Bańdo
Eng
‘Alternative facts’ is an evidence in the case that has been going on for a long time now, on all continents. The UFO case is far from being resolved, although eyewitnesses are constantly being revealed. The pop-representations of all things extra-terrestrial seem to obscure the true picture of the situation. We turned to those who saw things and made them show us the evidence here, on Earth. Here you have it – the effect of our research. A non-linear narrative of traces, signs, physical paradoxes, lights coming from the unknown sources – all looking pretty familiar, at the first glance. But the longer you look, the more closely you investigate and juxtapose the pixelated atoms on the horizon, the clearer it gets - it is likely that you’re not at home in your own home, that you’re a mere alien to the „place where we are all human, and Earth is our planet’.
Zin Alternative Facts 
Alternative Facts Skoroszyt hakowy, 
Zin A4 – 60 stron, 
Zin A6 – 24 strony, odbitka srebrowa 
Nakład: 50 egzemplarzy 
Wydawca: Paper Beats Rock 
Projekt: Katarzyna Ewa Legendź, Katarzyna Zolich 
Partnerzy: Fresh From Poland, Fotobzik 
Publikacja towarzysząca wystawie UFO Visual Lab prezentowanej w Galerii Szara Kamienica w dniach 21.05.2017 – 03.06.2017 r.
Opis:
Publikacja towarzysząca wystawie UFO Visual Lab Alternative Facts to dowód w sprawie, która toczy się od wielu lat, na wszystkich kontynentach. Sprawa istnienia UFO nie została rozstrzygnięta, mimo że nieustannie ujawniają się nowi naoczni świadkowie. Popularne przedstawienia istot pozaziemskich zdają się zaciemniać obraz sytuacji. Zwróciliśmy się do tych, którzy widzieli, by przedstawili dowody tutaj, na Ziemi. Oto efekt naszych poszukiwań. Nielinearna historia śladów, znaków, paradoksów fizyki, świateł z nieznanego źródła – na pierwszy rzut oka znajome. Im dłużej jednak patrzysz, im wnikliwiej badasz przykładając do siebie majaczące na horyzoncie rozpikselowane grupy atomów, tym pewniejsze jest zdaje się być tylko to, że jesteś obcy w miejscu, gdzie „wszyscy jesteśmy ludźmi, a Ziemia to nasza planeta”.

You may also like

Back to Top